Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ (ред. от 02.08.2023)

Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ (ред. от 02.08.2023)