Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ (ред. от 27.02.23)

Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ (ред. от 27.02.23)